NetEnrich

Partnerství společnosti Tech Data se společností NetEnrich umožňuje partnerům společnosti Tech Data, aby se stali poskytovateli cloudových řízených služeb.  Toto partnerství nabídne řízené služby pro Azure a další pokročilé veřejné i hybridní cloudové služby, které partneři mohou provozovat pod vlastní značkou.  Kromě jiného lze vyhodnocovat připravenost zákazníků na přechod do cloudu, analyzovat potenciální výhody a návratnost investic (ROI) nebo plánovat a realizovat migrace na platformu Azure. Prodejci si formou služeb pro správu, provoz a zabezpečení navíc mohou zajistit opakované výnosy.

Dostupné produkty a služby