Mobilita

 
 

Příručka pro prodejce řešení v oblasti cloudové mobility

Rozsáhlá expanze mobilních řešení změnila způsob podnikání ve světě. V důsledku toho je samozřejmě nutné, aby poskytovatelé a prodejci cloudových služeb nabízeli větší podporu pro mobilní zařízení. Ale pouhé rozšíření vaší nabídky v oblasti cloudové mobility nestačí – úspěšní prodejci cloudových služeb zavádějí komplexní balíček určený pro mobilní zařízení, který:

  • Umožňuje zákazníkům přístup k systémům, informacím, infrastruktuře a softwaru
  • Zvyšuje zabezpečení dat a informací
  • Umožňuje správu různých platforem a zařízení

Vybraní dodavatelé řešení v oblasti cloudové mobility

Mobilita je nyní klíčovým prvkem v rámci IT plánu většiny organizací a umožňuje uživatelům pracovat kdykoli podle potřeby, bez ohledu na to, kde se nacházejí

Spektrum dodavatelů řešení v oblasti cloudové mobility spolupracujících se společností Tech Data bylo navrženo tak, aby měli naši prodejci k dispozici kompletní řešení mobility. Vytvořili jsme portfolio, jež pokrývá všechny potřeby mobilního uživatele – od softwaru pro správu mobilních zařízení až po bezpečnostní software a nástroje pro ochranu zařízení.

Vzhledem k tomu, že cloud umožňuje využívání mobility, stává se mobilita důležitým aspektem každé cloudové strategie. Proto společnost Tech Data nabízí tento výběr předních dodavatelů ve svém cloudovém portfoliu.

Mezi naše prémiové dodavatele cloudového mobility patří: